Urevassbotn Sameie

 In Jakt

Et svært populært jaktterreng! Ca. 64000 mål. Variert høyfjellsterreng med hovedsakelig fjellrype. Størstedelen er lett tilgjengelig, da riksvei 50 deler terrenget. Storestølen disponerer 6 kort per dag. på 3 ulike områder. På Geiteryggenfeltet og Bakkhelleren er det tillatt med hund, Sundhellerskarvet er det fjellrype og ikke tillatt med hund.

Bestilling av jaktkort skjer pr mail til [email protected] Legg ved gyldig jegeravgiftsbevis på de som skal jakte, ønsket dato og terreng i eposten, så melder vi tilbake i løpet av en arbeidsdag.

Tidsrom: 10. sept til 28. februar.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search