Urevassbotn Sameie

 In Jakt

Et svært populært jaktterreng! Ca 64000 mål. Variert høyfjellsterreng med hovedsaklig fjellrype. Størstedelen er lett tilgjengelig, da riksvei 50 deler terrenget. Storestølen disponerer 4 kort per dag. på 4 ulike områder. På Geiteryggenfeltet er det tillatt med hund, på de andre tre, er det fjellrype og ikke tillatt med hund.

Tidsrom: 25. sept til 23. des.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search